Concurs lucrări de practică


Concurs lucrări de practică Iulie - August 2022

Premii

3 Premii I: 9000 lei

3 Premii II: 6000 lei

3 Premii III: 3000 lei


Încărcă pe Campus și pe platforma proiectului Învață de la cei mai buni! livrabilele: un caiet de practică și o lucrare de practică.

Elaborează Caietul de practică conform modelului de caiet încărcat pe @CampusUMC (vezi secțiunea Practică).

Lucrarea practică constă într-un scurt filmuleț de aproximativ 2 minute în care vei evidenția aspecte din cadrul stagiului de practică. Acesta se va încărca pe platforma proiectului.

Vei prezenta caietul de practică și lucrarea de practică în fața unei comisii numite de Managerul de proiect.


ATENȚIE! Un criteriu important este corelarea temei de licență / disertație cu livrabilele depuse.

Vei primi o notă din partea comisiei.
ATENȚIE! În cadrul evaluării filmulețului se va aprecia conținutul și nu realizarea tehnică (filmulețul poate fi realizat cu telefonul).


Ulterior înscrierii, se vor afișa datele și intervalele orare pentru susținerea Caietului de practică și Lucrării practice.

Cererea de înscriere se transmite împreună cu lucrarea practică și caietul de practică la adresa de mail: andreea.ungureanu@cmu-edu.eu.

Perioada de desfășurare a concursului: IULIE 2022.

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia de concurs!



Programarea susținerii lucrărilor de practică în cadrul proiectului Învață de la cei mai buni!

14 iulie 2022


Studenții se vor prezenta la sala 709 la sediul UMC din Str. Mircea cel Bătrân nr.104 cu 20 minute înaintea intervalului orar pentru care sunt programați.


Nr. Crt. Nume și prenume Interval orar
1. Ceafalău Ștefan-Georgian 14:00-15.00
2. Făgăraș Nicoleta
3. Țurcanu Andrei
4. Gheorghe Laurențiu
5. Marin Andrei-Cosmin