STAGII DE PRACTICĂ ȘI JOBURI

Stagiu practica pentru studenti

Stagiu practica pentru studenti

by AUTORITATEA NAVALA ROMANA -
Number of replies: 0

Scopul principal al programului este crearea unor oportunitati  de invatare practica pentru tinerii studenti.

Acumularea de cunostinte tehnice si practice, ca punct de plecare in cariera ta.

 Experienta in lucrul in echipa.

Tutori cu experienta, care sa te indrume si sa raspunda intrebarilor tale.

Perioada 02.05-31.05.2022.


Principalele atribuţii ale Autorităţii Navale Române
 • inspecţia, controlul şi supravegherea navigaţiei;
 • controlul statului pavilionului şi controlul statului portului;
 • coordonarea activităţilor de asistenţă, căutare şi salvare în apele naţionale navigabile şi a acţiunilor în caz de calamităţi naturale şi sinistru naval;
 • protecţia apelor navigabile împotriva poluă​​​​rii de către nave;
 • sancţionarea contravenţiilor, cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie;
 • înmatricularea şi evidenţa navelor sub pavilion român;
 • evidenţa, atestarea  şi brevetarea personalului navigant;
 • supravegherea tehnică, clasificarea şi certificarea navelor;
 • aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte privind domeniul său de activitate;
 • reprezentarea statului român în organisme internaţionale din domeniul transporturilor navale, pe bază de mandat;
 • implementarea normelor, regulilor şi convenţiilor internaţionale în legislaţia română;
 • elaborarea, avizarea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Transporturilor a proiectelor de acte normative şi norme obligatorii;
 • auditarea pentru certificare ISM (Certificatul de Siguranţă al Navei) şi ISPS (Codul Internațional pentru Siguranţa Navelor şi Securitatea Facilităţilor Portuare) a navelor şi a companiilor de navigaţie.