STAGII DE PRACTICĂ ȘI JOBURI

Stragiu practică

Stragiu practică

by AGENȚIA ROMÂNĂ A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE -
Number of replies: 0


Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare  -  ARSVOM oferă studenților  posibilitatea  efectuări stagiului de practică în perioada 02.05.-31.05.2022.


Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, este institutie publica cu personalitate juridica si a fost infiintata prin O.G.. nr. 33/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2004.
ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigura activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii in caz de poluare.
In indeplinirea obiectului sau de activitate, ARSVOM are urmatoarele atributii:

a) duce la indeplinire obligatiile ce revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b) indeplineste sarcinile care ii revin din planul national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina;

c) executa interventii in caz de poluare;

d) executa pe baza contractuala, conform Legii nr. 337/2004, urmatoarele prestari de servicii:

efectuarea operatiilor de cautare, asistenta si salvare;dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;prestatii de scafandrerie;remorcaje interne si internationale;lucrari necesare la nave conform specificului activitatii;stingerea incendiilor;spargerea ghetii in porturi si pe caile navigabile.